OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Human-alpha1-proteinase-inhibitor

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Respreeza
Human alpha1-proteinase inhibitor
100417872
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 4000 mg
B02AB02
Respreeza
Human alpha1-proteinase inhibitor
100417889
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 5000 mg
B02AB02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.