OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Ibuprofenum---Levomentholum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ibum
Ibuprofenum + Levomentholum
100128754
żel (50 mg + 30 mg)/g
M02AA13
Ibument
Ibuprofenum + Levomentholum
100374217
żel (50 mg + 30 mg)/g
M02AA13
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.