OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Ibuprofenum---Phenylephrini-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Acatar Zatoki Tabs
Ibuprofenum + Phenylephrini hydrochloridum
100306279
tabletki drażowane 200 mg + 6,1 mg
M01AE51
Flustad
Ibuprofenum + Phenylephrini hydrochloridum
100353008
tabletki powlekane 200 mg + 5 mg
M01AE51
Ibuprom Zatoki Tabs
Ibuprofenum + Phenylephrini hydrochloridum
100306291
tabletki drażowane 200 mg + 6,1 mg
M01AE51
Modafen Grip
Ibuprofenum + Phenylephrini hydrochloridum
100306836
tabletki powlekane 200 mg + 5 mg
M01AE51
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.