OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Idarubicinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zavedos
Idarubicinum
100072440
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg
L01DB06
Zavedos
Idarubicinum
100072456
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
L01DB06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.