OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Iloprostum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ilomedin 20
Iloprostum
100108929
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mcg/ml
B01AC11
Iloprost Zentiva
Iloprostum
100371526
roztwór do nebulizacji 10 mcg/ml
B01AC11
Ventavis
Iloprostum
100126548
roztwór do nebulizacji 10 mcg/ml
B01AC11
Ventavis
Iloprostum
100145824
roztwór do nebulizacji 20 mcg/ml
B01AC11
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.