OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Immunoglobulinum-humanum-hepatitidis-B-ad-usum-i

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Hepatect CP
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum
100215795
roztwór do infuzji 50 j.m./ml
J06BB04
Venbig
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum
100219824
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 50 j.m./ml
J06BB04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.