OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


12 według nazwy międzynarodowej Immunoglobulinum-humanum-normale-ad-usum-intrave

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Gammagard S/D
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100193036
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/ml
J06BA02
Gamunex 10%
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100175104
roztwór do infuzji 100 mg/ml
J06BA02
Ig Vena
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100176888
roztwór do infuzji 50 mg/ml
J06BA02
Intratect
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100159832
roztwór do infuzji 50 g/l (50 mg/ml)
J06BA02
Intratect
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100300561
roztwór do infuzji 100 g/l
J06BA02
Nanogy 5%
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum. Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego
100316792
roztwór do infuzji 50 mg/ml
J06BA02
Octagam
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100080622
roztwór do infuzji 50 mg/ml
J06BA02
Octagam
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100080639
roztwór do infuzji 50 mg/ml
J06BA02
Octagam
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100193912
roztwór do infuzji 50 mg/ml
J06BA02
Octagam 10%
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100222619
roztwór do infuzji 100 mg/ml
J06BA02
Pentaglobin
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100195638
roztwór do infuzji 50 mg/ml
J06BA02
Sandoglobulin P
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
100059964
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 6 g
J06BA02
Wyświetliłem 12 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.