OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Inhibitor-C1-esterazy--ludzki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Berinert 1500
Inhibitor C1-esterazy, ludzki
100338807
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m./ml
B02AB03
Berinert 2000
Inhibitor C1-esterazy, ludzki
100383699
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B06AC01
Berinert 3000
Inhibitor C1-esterazy, ludzki
100383707
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B06AC01
Berinert 500
Inhibitor C1-esterazy, ludzki
100212265
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji 500 j.m./ml
B06AC01
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.