OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Inhibitor-alfa-1-proteinazy--ludzki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Respreeza
Inhibitor alfa-1 proteinazy, ludzki
100354887
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 1000 mg
B02AB02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Respreeza

Inhibitor alfa-1 proteinazy, ludzki
B02AB02 Leki przeciwkrwotoczne - inhibitory proteinazy hamujące fibrynolizę
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 1000 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + zestaw do transferu
ID: 111179
Rpz recepty specjalne
05909991245702
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.