OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy międzynarodowej Insulinum-glarginum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Abasaglar
Insulinum glarginum
100332006
roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml
A10AE04
Lantus
Insulinum glarginum
100130515
roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml
A10AE04
Lusduna
Insulinum glarginum
100384026
roztwór do wstrzykiwań 100 j./ml
A10AE04
Suliqua
Insulinum glarginum + Lixisenatidum
100383972
roztwór do wstrzykiwań 100 j./ml + 50 mcg/ml
A10AE54
Suliqua
Insulinum glarginum + Lixisenatidum
100383989
roztwór do wstrzykiwań 100 j./ml + 33 mcg/ml
A10AE54
Toujeo
Insulinum glarginum
100130509
roztwór do wstrzykiwań 100 j/ml
A10AE04
Toujeo
Insulinum glarginum
100340158
roztwór do wstrzykiwań 300 j/ml
A10AE04
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.