OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


28 według nazwy międzynarodowej Interferonum-alfa

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alfaferone
Interferonum alfa
100100230
roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji 3 000 000 j.m./ml
L03AB01
Alfaferone
Interferonum alfa
100100247
roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji 6 000 000 j.m./ml
L03AB01
IntronA
Interferonum alfa-2b
100126264
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 3 mln j.m./0,5 ml
L03AB05
IntronA
Interferonum alfa-2b
100126270
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 5 mln j.m./0,5 ml
L03AB05
IntronA
Interferonum alfa-2b
100126287
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 10 mln j.m./ml
L03AB05
IntronA
Interferonum alfa-2b
100126293
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 18 mln j.m./3 ml
L03AB05
IntronA
Interferonum alfa-2b
100126301
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 25 mln j.m./2,5 ml
L03AB05
IntronA
Interferonum alfa-2b
100126318
roztwór do wstrzykiwań 30 mln j.m./1,2 ml
L03AB05
IntronA
Interferonum alfa-2b
100126324
roztwór do wstrzykiwań 60 mln j.m./1,2 ml
L03AB05
IntronA
Interferonum alfa-2b
100337771
roztwór do wstrzykiwań 18 mln j.m./1,2 ml
L03AB05
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100105977
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mcg/0,5 ml
L03AB10
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100105983
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 80 mcg/0,5 ml
L03AB10
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100105990
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mcg/0,5 ml
L03AB10
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100106008
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 120 mcg/0,5 ml
L03AB10
PegIntron
Peginterferonum alfa-2b
100106014
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg/0,5 ml
L03AB10
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100112598
roztwór do wstrzykiwań 135 mcg/ml
L03AB11
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100112606
roztwór do wstrzykiwań 180 mcg/ml
L03AB11
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100112612
roztwór do wstrzykiwań 135 mcg/0,5 ml
L03AB11
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100112629
roztwór do wstrzykiwań 180 mcg/0,5 ml
L03AB11
Pegasys
Peginterferonum alfa-2a
100295825
roztwór do wstrzykiwań 90 mcg/0,5 ml
L03AB11
Roferon-A
Interferonum alfa-2a
100091790
roztwór do wstrzykiwań 3 mln j.m./0,5 ml
L03AB04
Roferon-A
Interferonum alfa-2a
100091815
roztwór do wstrzykiwań 6 mln j.m./0,5 ml
L03AB04
Roferon-A
Interferonum alfa-2a
100091821
roztwór do wstrzykiwań 9 mln j.m./0,5 ml
L03AB04
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126092
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mcg/0,5 ml
L03AB10
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126100
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztwou do wstrzykiwań 80 mcg/0,5 ml
L03AB10
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126117
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mcg/0,5 ml
L03AB10
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126123
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 120 mcg/0,5 ml
L03AB10
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126130
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg/0,5 ml
L03AB10
Wyświetliłem 28 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.