OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Interferonum-beta-1b

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Betaferon
Interferonum beta-1b
100112530
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 mikrogramów/ml
L03AB08
Extavia
Interferonum beta-1b
100195390
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 mcg/ml
LO3AB08
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.