OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Iobenguani--123I--solutio-iniectabilis

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Metajodobenzyloguanidyna- 123 I (MIBG-123 I)
Iobenguani (123I) solutio iniectabilis
100101146
roztwór do wstrzykiwań 18,5 - 370 MBq/ml
V09IX01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Metajodobenzyloguanidyna- 123 I (MIBG-123 I)

Iobenguani (123I) solutio iniectabilis
V09IX01 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 18,5 - 370 MBq/ml
- rej. 08710

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 17352
Lz lecznictwo zamknięte
05909990871018
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.