OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według nazwy międzynarodowej Irinotecani-hydrochloridum-trihydricum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Irinotecan Accord
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100341531
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Irinotecan CSC
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100305357
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Irinotecan-Ebewe
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100248978
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Irinotecan Fair-Med
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100271316
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Irinotecan Fresenius
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100217914
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Irinotecan Kabi
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100215252
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Irinotecan Mylan
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100340780
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Irinotecan Seacross
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100253353
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Irinotecan medac
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100223330
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Irynotekan chlorowodorku QILU
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100353994
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XX19
Onivyde
Irinotecani hydrochloridum trihydricum
100381714
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
L01XX19
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.