OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Irinotecanum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Campto
Irinotecanum
100079286
koncentrat do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 20 mg/ml
L01XX19
Campto
Irinotecanum
100079292
koncentrat do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 100 mg/5 ml
L01XX19
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.