OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Kalii-chloridum---Glucosum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kalii chloridum 0,15% + Glucosum 5% Kabi
Kalii chloridum + Glucosum
100343518
roztwór do infuzji (1,5 mg + 50 mg)/ml
B05BB02
Potassium Chloride 0,15% + Glucose 5% B. Braun
Kalii chloridum + Glucosum monohydricum
100288156
roztwór do infuzji 1,5 g/l + 55 g/l
A12BA51
Potassium Chloride 0,3% + Glucose 5% B. Braun
Kalii chloridum + Glucosum monohydricum
100288162
roztwór do infuzji 3 g/l + 55 g/l
A12BA51
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.