OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Kalii-dihydrogenophosphas---Dinatrii-phosphas-di

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Addiphos
Kalii dihydrogenophosphas + Dinatrii phosphas dihydricus + Kalii hydroxidum
100342476
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (170,1 mg + 133,5 mg + 14 mg)/ml
B05XA
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Addiphos

Kalii dihydrogenophosphas + Dinatrii phosphas dihydricus + Kalii hydroxidum
B05XA Płyny dożylne uzupełniające - elektrolitowe
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (170,1 mg + 133,5 mg + 14 mg)/ml
- rej. 201/15

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. 20 ml
ID: 108004
Lz lecznictwo zamknięte
05909991218256
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.2 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.