OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Lactobacillus-fermentum---Lactobacillus-delbruec

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Lacteol Fort 340 mg
Lactobacillus fermentum + Lactobacillus delbrueckii
100236478
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 340 mg liofilizatu w tym 10 x 10^9 zabitych pałeczek Lactobacillus farmentum i Lactobacillus delbrueckii oraz 160 mg podłoża namnażajacego, zawierającego produkty fermentacji pałeczek Lactobacillus farmentum i Lactobacillus delbrueckii
A07FA
Lacteol Fort 340 mg
Lactobacillus fermentum + Lactobacillus delbrueckii
100237667
kapsułki twarde 340 mg liofilizatu w tym 10 x 10^9 zabitych pałeczek Lactobacillus fermentum i Lactobacillus delbrueckii oraz 160 mg podłoża namnażającego zawierającego produkty fermentacji pałeczek Lactobacillus fermentum i Lactobacillus delbrueckii
A07FA
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.