OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Letermovir

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
PREVYMIS
Letermovir
100400682
tabletki powlekane 240 mg
J05AX18
PREVYMIS
Letermovir
100400707
tabletki powlekane 480 mg
J05AX18
Prevymis
Letermovirum
100413489
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 240 mg (20 mg/ml)
J05AX18
Prevymis
Letermovirum
100413495
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 480 mg (20 mg/ml)
J05AX18
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.