OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Letermovirum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Prevymis
Letermovirum
100413489
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 240 mg (20 mg/ml)
J05AX18
Prevymis
Letermovirum
100413495
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 480 mg (20 mg/ml)
J05AX18
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.