OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Levobupivacaini-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327011
roztwór do infuzji 0,625 mg/ml
N01BB10
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327028
roztwór do infuzji 1,25 mg/ml
N01BB10
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327034
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 2,5 mg/ml
N01BB10
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327040
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 5 mg/ml
N01BB10
Levobupivacaine Kabi
Levobupivacaini hydrochloridum
100327057
roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 7,5 mg/ml
N01BB10
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.