OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Levosimendanum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Simdax
Levosimendanum
100340023
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
C01CX08
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Simdax

Levosimendanum
C01CX08 Stymulatory układu sercowo-naczyniowego różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
- rej. 22499

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 108837
Lz lecznictwo zamknięte
05909991225438
1 fiol. 5 ml
ID: 116183
Lz lecznictwo zamknięte
05909991279486
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.