OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Lipegfilgrastimum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Lonquex
Lipegfilgrastimum
100300779
roztwór do wstrzykiwań 6 mg/0,6 ml
L03AA14
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Lonquex

Lipegfilgrastimum
L03AA14 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań 6 mg/0,6 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 85308
Rpz recepty specjalne
05909991072469
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.