OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy międzynarodowej Lopinavirum---Ritonavirum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kaletra
Lopinavirum + Ritonavirum
100108438
roztwór doustny (80 mg + 20 mg)/ml
J05AR10
Kaletra
Lopinavirum + Ritonavirum
100162395
tabletki powlekane 200 mg + 50 mg
J05AR10
Kaletra
Lopinavirum + Ritonavirum
100192663
tabletki powlekane 100 mg + 25 mg
J05AR10
Lopinavir + Ritonavir Accord
Lopinavirum + Ritonavirum
100374766
tabletki powlekane 200 mg + 50 mg
J05AR10
Lopinavir / Ritonavir Mylan
Lopinavirum + Ritonavirum
100362875
tabletki powlekane 100 mg + 25 mg
J05AR10
Lopinavir / Ritonavir Mylan
Lopinavirum + Ritonavirum
100362881
tabletki powlekane 200 mg + 50 mg
J05AR10
Lopinavir + Ritonavir Sandoz
Lopinavirum + Ritonavirum
100345753
tabletki powlekane 200 mg + 50 mg
J05AR10
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.