OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Loratadinum---Pseudoephedrini-sulfas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aerinaze
Desloratadinum + Pseudoephedrini sulfas
100013614
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2,5 mg + 120 mg
R01BA52
Claritine Active
Loratadinum + Pseudoephedrini sulfas
100194797
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg
R06AX13
Claritine Duo
Loratadinum + Pseudoephedrini sulfas
100377747
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg
R01BA52;R06AX13
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.