OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Loxapinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adasuve
Loxapinum
100308516
proszek do inhalacji, podzielony 4,5 mg
N05AH01
Adasuve
Loxapinum
100308522
proszek do inhalacji, podzielony 9,1 mg
N05AH01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.