OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Lutetii--177Lu--Chloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
EndolucinBeta
Lutetii (177Lu) Chloridum
100382978
prekursor radiofarmaceutyku, roztwór 40 GBq/ml
V10X
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

EndolucinBeta

Lutetii (177Lu) Chloridum
V10X (V10X?)-
prekursor radiofarmaceutyku, roztwór 40 GBq/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 119735
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 10 ml
ID: 119736
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.