OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Lutetu--177Lu--chlorek

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
LutaPol
Lutetu (177Lu) chlorek
100326371
prekursor radiofarmaceutyku, roztwór 0,925 – 37 GBq/fiolkę
V10X
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

LutaPol

Lutetu (177Lu) chlorek
V10X (V10X?)-
prekursor radiofarmaceutyku, roztwór 0,925 – 37 GBq/fiolkę
- rej. 22081

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 104228
Lz lecznictwo zamknięte
05909991191641
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.