OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Magnesii-hydrogenoaspartas---Kalii-hydrogenoaspa

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aspafar Farmapol
Magnesii hydrogenoaspartas + Kalii hydrogenoaspartas
100193792
tabletki 17 mg jonów magnezu + 54 mg jonów potasu
A12CX
Aspar Espefa Premium
Magnesii hydrogenoaspartas + Kalii hydrogenoaspartas
100246459
250 mg + 250 mg
Aspargin
Magnesii hydrogenoaspartas + Kalii hydrogenoaspartas
100007743
tabletki 250 mg + 250 mg (17 mg Mg 2+ + 54 mg K+)
A12CX
Magne-Balans Plus
Magnesii hydrogenoaspartas + Kalii hydrogenoaspartas
100099219
tabletki 17 mg Mg2+ + 54 mg K+
A12CC30
Magnokal Asparaginian
Magnesii hydrogenoaspartas + Kalii hydrogenoaspartas
100040640
tabletki 250 mg + 250 mg
A12CX
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.