OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Mannitolum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bronchitol
Mannitolum
100308812
proszek do inhalacji w kapsułce twardej 40 mg
R05CB16
Mannitol 15% Baxter
Mannitolum
100227798
roztwór do infuzji 150 mg/ml
B05BC01
Mannitol 20% Fresenius
Mannitolum
100175883
roztwór do wlewu i infuzji 200 mg/ml
B05BC01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.