OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Maraviroc

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Celsentri
Maraviroc
100387125
tabletki powlekane 25 mg
J05AX09
Celsentri
Maraviroc
100387154
tabletki powlekane 75 mg
J05AX09
Celsentri
Maraviroc
100387160
roztwór doustny 20 mg/ml
J05AX09
Celsentri
Maravirocum
100180170
tabletki powlekane 150 mg
J05AX09
Celsentri
Maravirocum
100180186
tabletki powlekane 300 mg
J05AX09
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.