OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Melphalanum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alkeran
Melphalanum
100003930
tabletki powlekane 2 mg
L01AA03
Alkeran
Melphalanum
100344736
tabletki powlekane 2 mg
L01AA03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.