OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Menthae-piperitae-tinctura---Menthae-piperitae-a

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Krople miętowe
Menthae piperitae tinctura + Menthae piperitae aetheroleum
100141737
krople doustne, roztwór (95 g + 5 g)/100 g
Nalewka miętowa
Menthae piperitae tinctura + Menthae piperitae aetheroleum
100199547
krople doustne (95 g + 5 g)/100 g
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.