OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Mepyramini-maleas---Phenylephrini-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Envil katar
Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum
100383498
aerozol do nosa, roztwór (1,5 mg + 2,5 mg)/ml
R01AB01
Sinumedin
Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum
100045689
aerozol do nosa, roztwór (1,5 mg + 2,5 mg)/ml
R01AB01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.