OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Mercaptopurinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mercaptopurinum VIS
Mercaptopurinum
100042768
tabletki 50 mg
L01BB02
Xaluprine
Mercaptopurinum
100313569
zawiesina doustna 20 mg/ml
L01BB02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.