OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy międzynarodowej Methylrosanilinii-chloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
1% Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi
Methylrosanilinii chloridum
100063658
płyn na skórę 10 mg/g
1% Wodny roztwór fioletu gencjanowego Gemi
Methylrosanilinii chloridum
100071942
płyn na skórę 10 mg/g
2% Spirytusowy roztwór fioletu gencjanowego Gemi
Methylrosanilinii chloridum
100063670
płyn na skórę 20 mg/g
2% Wodny roztwór fioletu gencjanowego gemi
Methylrosanilinii chloridum
100071959
płyn na skórę 20 mg/g
Gencjana 0,5% roztwór wodny
Methylrosanilinii chloridum
100167240
roztwór na skórę 5 mg/g
Gencjana 1% roztwór spirytusowy
Methylrosanilinii chloridum
100053217
roztwór na skórę 10 mg/g
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.