OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Miglustatum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Miglustat Accord
Miglustatum
100391339
kapsułki twarde 100 mg
A16AX06
Miglustat Dipharma
Miglustatum
100416890
kapsułki twarde 100 mg
A16AX06
Miglustat Gen.Orph
Miglustatum
100398028
kapsułki twarde 100 mg
A16AX06
Yargesa
Miglustatum
100386829
kapsułki twarde 100 mg
A16AX06
Zavesca
Miglustatum
100140560
kapsułki twarde 100 mg
A16AX06
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.