OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Mogamulizumabum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Poteligeo
Mogamulizumabum
100416714
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/ml
L01XC25
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Poteligeo

Mogamulizumabum
L01XC25 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 131323
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.