OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Moroctocogum-alfa--Czynnik-VIII-krzepniecia-krwi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ReFacto AF
Moroctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100096706
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m. (62,5 j.m./ml)
B02BD02
ReFacto AF
Moroctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100096712
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. (125 j.m./ml)
B02BD02
ReFacto AF
Moroctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100250834
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk. 1000 j.m. (250 j.m./ml)
B02BD02
ReFacto AF
Moroctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100250840
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk. 2000 j.m. (500 j.m./ml)
B02BD02
ReFacto AF
Moroctocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100250857
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk. 3000 j.m. (750 j.m./ml)
B02BD02
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.