OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według nazwy międzynarodowej Morphini-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dacepton
Apomorphini hydrochloridum
100195851
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml
N04BC07
Dacepton
Apomorphini hydrochloridum hemihydricum
100329932
roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 10 mg/ml
N04BC07
Dacepton
Apomorphini hydrochloridum hemihydricum
100357851
roztwór do infuzji 5 mg/mL
N04BC07
Maracex
Morphini hydrochloridum
100389756
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 20 mg/ml
N02AA01
Morphine Kalceks
Morphini hydrochloridum
100371791
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
N02AA01
Morphini hydrochloridum Sopharma
Morphini hydrochloridum
100298887
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
N02AA01
Vendal retard
Morphini hydrochloridum
100079151
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 10 mg
N02AA01
Vendal retard
Morphini hydrochloridum
100079168
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 30 mg
N02AA01
Vendal retard
Morphini hydrochloridum
100079174
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 100 mg
N02AA01
Vendal retard
Morphini hydrochloridum
100079180
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 200 mg
N02AA01
Vendal retard
Morphini hydrochloridum
100204892
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 60 mg
N02AA01
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.