OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Mucopolisaccharidum-polisulphatum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Hirudoid
Mucopolisaccharidum polisulphatum
100385439
maść 0,3 g/100 g
C05BA01
Hirudoid
Mucopolisaccharidum polisulphatum
100400475
żel 0,3 g/100 g
C05BA01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.