OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


19 według nazwy międzynarodowej Mycophenolas-mofetil

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
CellCept
Mycophenolas mofetil
100075012
kapsułki twarde 250 mg
L04AA06
CellCept
Mycophenolas mofetil
100075029
tabletki powlekane 500 mg
L04AA06
CellCept
Mycophenolas mofetil
100091293
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 500 mg
L04AA06
CellCept
Mycophenolas mofetil
100112546
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 1 g/5 ml
L04AA06
Myclausen
Mycophenolas mofetil
100237058
tabletki powlekane 500 mg
L04AA06
Myclausen
Mycophenolas mofetil
100337920
kapsułki twarde 250 mg
L04AA06
Mycofit
Mycophenolas mofetil
100220460
tabletki powlekane 500 mg
L04AA06
Mycofit
Mycophenolas mofetil
100220900
kapsułki twarde 250 mg
L04AA06
Mycophenolate mofetil Apotex
Mycophenolas mofetil
100213342
kapsułki twarde 250 mg
L04AA06
Mycophenolate mofetil Apotex
Mycophenolas mofetil
100213365
tabletki powlekane 500 mg
L04AA06
Mycophenolate mofetil Sandoz 250 mg kapsułki twarde
Mycophenolas mofetil
100180460
kapsułki twarde 250 mg
L04AA06
Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane
Mycophenolas mofetil
100212696
tabletki powlekane 500 mg
L04AA06
Mycophenolate mofetil Stada
Mycophenolas mofetil
100233540
kapsułki twarde 250 mg
L04AA06
Mycophenolate mofetil Stada
Mycophenolas mofetil
100233563
tabletki powlekane 500 mg
L04AA06
Mycophenolate mofetil Teva
Mycophenolas mofetil
100190799
kapsułki 250 mg
L04AA06
Mycophenolate mofetil Teva
Mycophenolas mofetil
100190807
tabletki powlekane 500 mg
L04AA06
Myfenax
Mycophenolas mofetil
100190813
kapsułki twarde 250 mg
L04AA06
Myfenax
Mycophenolas mofetil
100190820
tabletki powlekane 500 mg
L04AA06
Mykofenolan mofetylu Accord
Mycophenolas mofetil
100338718
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
L04AA06
Wyświetliłem 19 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.