OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Naltrexoni-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adepend
Naltrexoni hydrochloridum
100236596
tabletki powlekane 50 mg
N07BB04
Mysimba
Naltrexoni hydrochloridum + Bupropioni hydrochloridum
100342358
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 8 mg + 90 mg
A08AA62
Naltex
Naltrexoni hydrochloridum
100237696
tabletki powlekane 50 mg
N07BB04
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.