OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Natrii-chloridum---Kalii-chloridum---Calcii-chlo

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Injectio Solutionis Ringeri Baxter
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum
100030883
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,32 mg)/ml
B05BB01
Płyn Ringera Fresenius
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum
100323556
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml
B05BB01
Ringer
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum
100159795
roztwór do infuzji dożylnych (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml
B05BB01
Roztwór Ringera
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum
100104423
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml
B05BB01
Solutio Ringeri Fresenius
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum
100062162
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,243 mg)/ml
B05BB01
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.