OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Natrii-docusas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Laxol
Natrii docusas
100036905
czopki doodbytnicze 100 mg
A06AA02
Ulgix Laxi
Natrii docusas
100128487
kapsułki miękkie 50 mg
A06AA02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.