OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy międzynarodowej Natrii-glycerophosphas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Glycophos
Natrii glycerophosphas
100111506
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 216 mg/ml
B05XA
Glycophos
Natrii glycerophosphas
100255116
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 216 mg/ml
B05XA
Glycophos
Natrii glycerophosphas
100294783
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 216 mg/ml
B05XA
Glycophos
Natrii glycerophosphas
100302169
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 216 mg/ml
B05XA
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.