OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według nazwy międzynarodowej Natrii-hydrogenocarbonas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Gaviscon Duo
Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas
100293980
zawiesina doustna (500 mg + 213 mg + 325 mg)/10 ml
A02BX13
Gaviscon o smaku mięty
Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas
100233037
zawiesina doustna (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml
A02BX13
Gaviscon o smaku mięty Saszetki
Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas
100232760
zawiesina doustna (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml
A02BX13
Gaviscon o smaku mięty TAB
Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas
100232581
tabletki do rozgryzania i żucia 250 mg + 133,5 mg + 80 mg
A02BX13
Gealcid
Acidum alginicum + Natrii hydrogenocarbonas + Aluminii hydroxidum
100026137
tabletki do rozgryzania i żucia 350 mg + 120 mg + 100 mg
A02AB10
Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma
Natrii hydrogenocarbonas
100046306
roztwór do wstrzykiwań 84 mg/ml
B05BB01
Sodu wodorowęglan Hasco
Natrii hydrogenocarbonas
100143268
proszek do sporządzania roztworu -
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.