OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Natrii-pertechnetatis--99mTc--fissione-formati-s

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Drytec
Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
100116780
sterylny eluat technecjanu (VII) sodu z generatora radionuklidowego generator radionuklidu 99mTc o zawartości macierzystego radionuklidu 99Mo w granicach 2,5-100 GBq/generator na dzień kalibracji
V09FX01
Poltechnet
Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
100336688
generator radionuklidu 8 - 175 GBq
V09FX01
Ultra-Technekow FM
Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
100287323
generator radionuklidu generator radionuklidu (99Mo/99mTc) o aktywności macierzystego radionuklidu (99Mo): 2,15; 4,30; 6,45; 8,60; 10,75; 12,90; 17,20; 21,50; 25,80; 30,10; 34,40; 43,00 GBq
V09FX01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.