OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według nazwy międzynarodowej Nevirapinum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nevirapine Accord
Nevirapinum
100349142
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg
J05AG01
Nevirapine Accord
Nevirapinum
100361232
tabletki 200 mg
J05AG01
Nevirapine Mylan
Nevirapinum
100254134
tabletki 200 mg
J05AG01
Nevirapine Mylan
Nevirapinum anhydricum
100374192
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg
J05AG01
Nevirapine Teva
Nevirapinum
100216636
tabletki 200 mg
J05AG01
Nevirapine Teva
Nevirapinum anhydricum
100353988
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg
J05AG01
Viramune
Nevirapinum
100100276
zawiesina doustna 50 mg/5 ml
J05AG01
Viramune
Nevirapinum
100253206
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg
J05AG01
Viramune
Nevirapinum
100253212
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg
J05AG01
Viramune
Nevirapinum
100253229
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg
J05AG01
Viramune
Nevirapinum
100279393
tabletki 200 mg
J05AG01
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.