OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Nevirapinum-anhydricum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nevirapine Mylan
Nevirapinum anhydricum
100374192
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg
J05AG01
Nevirapine Teva
Nevirapinum anhydricum
100353988
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg
J05AG01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.